Ngày mua sắm trực tuyến Việt Nam 2021 diễn ra vào 3/12

(KDPT) – Bộ Công Thương vừa ban hành Quyết định số 2649/QĐ- BCT về việc tổ chức “Ngày mua sắm trực tuyến Việt Nam – Online Friday 2021” vào thứ sáu ngày 3/12/2021 trên phạm vi toàn quốc. Theo Bộ …