Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 68 về hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do Covid-19

(KDPT) – Nghị quyết số 126/NQ-CP bổ sung nhiều đối tượng được hỗ trợ và đồng thời giảm các điều kiện để có thêm nhiều người lao động (NLĐ), người sử dụng lao động (NSDLĐ) được thụ hưởng chính sách …

Người lao động sẽ được nhận thêm tiền lãi nếu lương chậm từ 15 ngày

Ngày 1/1/2021 tới đây, Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14 có hiểu lực. Theo đó, hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể, các thỏa thuận hợp pháp đã giao kết có nội dung không trái hoặc bảo đảm cho người lao động có quyền và điều kiện thuận lợi hơn so với quy định của Bộ luật này được tiếp tục thực hiện.