Điều chỉnh cục bộ các phân khu chức năng Khu di tích lịch sử Đền Hùng

(KDPT) – Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam ký Quyết định 2260/QĐ-TTg phê duyệt điều chỉnh cục bộ các phân khu chức năng của Quy hoạch bảo tồn và phát huy giá trị Khu di tích lịch sử …