Quyết tâm của Thủ tướng đang đi vào cuộc sống

(KDPT) – Hình ảnh về một Chính phủ liêm chính, kiến tạo, hành động, phục vụ ngày càng đậm nét và quyết tâm, nỗ lực của Chính phủ, của Thủ tướng đang đi vào những việc cụ thể nhất. Hôm …

Thời sự - 27/02/18