KienlongBank tổ chức ĐHĐCĐ bất thường, chuẩn bị niêm yết cổ phiếu lên sàn chứng khoán

(KDPT) – Ngân hàng TMCP Kiên Long (Mã CK: KLB) vừa tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường vào ngày 28/12/2021. Đại hội đã thông qua nhiều nội dung quan trọng về việc niêm yết …