Sắp miễn nhiệm một số Phó Thủ tướng, Bộ trưởng

(KDPT) – Theo chương trình kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV, ngày 7/4 Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sẽ trình Quốc hội xem xét phê chuẩn việc miễn nhiệm một số Phó Thủ tướng Chính phủ, …

Tân Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và 5 nhiệm vụ ưu tiên

(KDPT) – Xây dựng chương trình hành động để cụ thể hóa thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; khắc phục hậu quả dịch Covid-19; bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, , …

Ông Phạm Minh Chính được bầu làm Thủ tướng Chính phủ

(KDPT) – Chiều ngày 05/4/2021, tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV đã tiến hành quy trình bầu Thủ tướng bằng phiếu kín. Với 96,25% số phiếu tán thành, ông Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Tổ chức Trung …

Để đất nước có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín

(KDPT) – Kết quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng các nhiệm kỳ qua và nhiệm kỳ Đại hội XII đã góp phần rất quan trọng để đất nước ta có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và …

Ông Phạm Minh Chính ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV ở khối Chính phủ

(KDPT) – Sáng nay 18/3, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị Hiệp thương lần thứ 2 để thỏa thuận, lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội …

Kiên quyết loại bỏ chạy chức, chạy quyền

(KDPT) –  Đó là nhấn mạnh của Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính tại Hội nghị giao ban trực tuyến toàn ngành tổ chức xây dựng Đảng tháng 3 diễn ra vào …