Nhiều tín hiệu tích cực thúc đẩy phân khúc mặt bằng cho thuê tại TTTM

(KDPT) – Báo cáo của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) cho thấy, tốc độ tăng trưởng kinh tế của Việt Nam đứng đầu khu vực Đông Nam Á với GDP dự báo là 1,8% năm 2020. Đây là …