Diễn biến mới tại dự án hơn 300 ha của DIC Corp tại Đồng Nai

(KDPT) – Mới đây, UBND tỉnh Đồng Nai đã có quyết định phê duyệt Điều chỉnh tổng thể quy hoạch xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu đô thị du lịch Long Tân tại huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai). Cụ thể, …

Bất động sản - 09/06/21