Nhà Trắng công bố đấu giá phổ tần để thúc đẩy tăng trưởng 5G

(KDPT) – Hôm qua (10/8), chính quyền của Tổng thống D.Trump đã công bố kế hoạch bán đấu giá 100 megahertz phổ tần số dải trung mà trước đây được dành cho mục đích quân sự, giờ sẽ chuyển sang …