Trưng bày, giới thiệu hơn 900 cuốn sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh

(KDPT) – Mới đây, Học viện Chính trị Khu vực II đã khai mạc Triển lãm sách “Kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 – 2019)”. Triển lãm diễn ra từ nay đến …