Áp dụng sản phẩm sinh học mang lại hiệu quả cao trong nuôi trồng thủy sản

(KDPT) – Là sản phẩm thức ăn thủy sản bổ sung vào môi trường nuôi, đối với đất đáy ao (hồ), chế phẩm sinh học Bồ Đề được đánh giá là chế phẩm tốt, có nhiều ưu điểm vượt trội. …