Sáng 30/6: Thêm 94 ca mắc Covid-19

(KDPT) – Bản tin sáng của Bộ Y tế cho biết có thêm 94 ca mắc Covid-19, trong đó 1 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Ninh Bình, 93 ca ghi nhận trong nước tại Thành phố …

Thêm 95 ca nhiễm Covid-19

(KDPT) – Bản tin sáng nay (29/6) của Bộ Y tế cho biết, đã ghi nhận 95 ca mắc mới Covid-19 trong nước tại Thành phố Hồ Chí Minh (58), Phú Yên (18), Long An (8), Bắc Giang (4), Hà …

Sáng 28/6, Việt Nam có 97 ca mắc mới Covid-19

(KDPT) – Bản tin sáng của Bộ Y tế cho biết, đã ghi nhận thêm 97 ca mắc mới Covid-19 trong nước tại Thành phố Hồ Chí Minh (62), Phú Yên (10), Nghệ An (9), Long An (6), Bắc Ninh …

Thêm 91 ca mắc mới Covid-19

(KDPT) – Bản tin sáng nay (25/6) của Bộ Y tế cho biết, đã ghi nhận 91 ca mắc mới Covid-19, trong đó 12 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Tây Ninh, 79 ca ghi nhận trong …

Sáng 24/6: Thêm 42 ca mắc Covid-19

(KDPT) – Bản tin sáng 24/6 của Bộ Y tế cho biết, đã ghi nhận thêm 42 ca mắc Covid-19, trong đó 5 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Khánh Hòa (4), Tây Ninh (1); 37 ca …

Thêm 55 ca mắc mới Covid-19

(KDPT) – Bản tin sáng (23/6) của Bộ Y tế cho biết, đã ghi nhận 55 ca mắc mới Covid-19 trong nước tại Thành phố Hồ Chí Minh (51), Bắc Giang (2), Nghệ An (2); trong đó 45 ca được …

Thêm 47 ca mắc mới Covid-19

(KDPT) – Bản tin sáng nay (22/6) của Bộ Y tế cho biết, đã ghi nhận 47 ca mắc mới Covid-19 trong nước tại Thành phố Hồ Chí Minh (36), Bắc Giang (9), Nghệ An (1), Gia Lai (1); trong …

Sáng 21/6: Thêm 47 ca mắc mới Covid-19

(KDPT) – Bản tin sáng của Bộ Y tế cho biết, đã ghi nhận thêm 47 ca mắc Covid-19, 1 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Hải Dương, 46 ca ghi nhận trong nước tại Thành phố Hồ …

Thêm 81 ca mắc Covid-19

(KDPT) – Bản tin sáng nay (18/6) của Bộ Y tế cho biết, đã ghi nhận thêm 81 ca mắc mới Covid-19, ghi nhận trong nước tại Thành phố Hồ Chí Minh (60), Bắc Giang (21); trong đó 76 ca …

Sáng ngày 17/6: Việt Nam có 159 ca mắc mới Covid-19

(KDPT) – Bản tin sáng nay của Bộ Y tế cho biết, đã ghi nhận 159 ca nhiễm Covid-19, trong đó 1 ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh, 158 ca còn lại ghi nhận trong nước tại …

Việt Nam có thêm 92 ca mắc mới Covid-19

(KDPT) – Bản tin sáng nay (16/6) của Bộ Y tế cho biết, đã ghi nhận thêm 92 ca nhiễm Covid-19, 1 ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh, 91 ca còn lại ghi nhận trong nước tại …

Sáng 15/6: Việt Nam có thêm 71 ca mắc mới Covid-19

(KDPT) – Bản tin sáng của Bộ Y tế cho biết, đã ghi nhận thêm 71 ca mắc mới Covid-19, trong đó 1 ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh, 70 ca còn lại ghi nhận trong nước …

Việt Nam có thêm 92 ca mắc mới Covid-19

(KDPT) – Bản tin sáng nay (14/6) của Bộ Y tế cho biết, đã ghi nhận 92 ca mắc mới Covid-19 trong đó 11 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Tây Ninh, 91 ca ghi nhận trong …

Thêm 51 ca mắc mới Covid-19

(KDPT) – Bản tin sáng nay (10/6) của Bộ Y tế cho biết, đã ghi nhận thêm 51 ca mắc mới Covid-19 trong đó 10 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Bà Rịa – Vũng Tàu; 41 …

Sáng 10/6, thêm 70 ca mắc mới Covid-19

(KDPT) – Bản tin sáng nay (10/6) của Bộ Y tế cho biết, đã  ghi nhận thêm 70 ca mắc mới Covid-19, trong đó 4 ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh, 66 ca còn lại ghi nhận …