Xuất khẩu sản phẩm chăn nuôi tăng cao

(KDPT) – Sữa và sản phẩm sữa là mặt hàng đứng đầu với kim ngạch xuất khẩu 8 tháng đầu năm 2021 đạt 77,1 triệu USD, là mặt hàng xuất khẩu có kim ngạch lớn nhất, chiếm 26,2 thị phần …

Kinh tế - 13/10/21