Đậu bạc Định Công, hồi sinh mạch nguồn văn hiến

(KDPT) – Nghề đậu bạc ở làng Định Công trước đây (nay là phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội) có từ thế kỷ VI, thời Tiền Lý. Trong các tài liệu do người dân thu thập được, ông …

Tết “Cả” – ý nghĩa nhân sinh của nền văn hoá Đại Việt Thăng Long

(KDPT) – Trong những ngày này, mỗi người Việt Nam chúng ta hôm nay đang thụ hưởng một cái Tết với sự đủ đầy, tràn ngập hàng hóa và những niềm vui mới trong thời kỳ cuộc cách mạng 4.0 …

Phát huy giá trị di sản phố cổ trong tiến trình phát triển Thăng Long – Hà Nội

(KDPT) – Khu phố cổ Hà Nội, khu vực đặc trưng mang đậm dấu ấn của tiến trình phát triển hơn mười thế kỷ qua của Thăng Long-Hà Nội. Giá trị của di sản được thể hiện trong tổng hòa …