Tiếp dân cần thực chất

(KDPT) – Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đề cao cán bộ phải “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”. Việc tiếp dân cần thực hiện một cách thực chất, để …

Bộ phận một cửa của UBND quận Kiến An làm trái luật khi từ chối tiếp nhận hồ sơ của công dân

(KDPT) – Người dân không được tham dự cuộc họp, không được tiếp cận hay cung cấp biên bản cuộc họp nhưng cán bộ một cửa tại quận Kiến An lại yêu cầu người dân cung cấp biên bản cuộc …