TP. Hồ Chí Minh đề ra 3 giai đoạn mở cửa, phục hồi kinh tế

(KDPT) – UBND TP. Hồ Chí Minh vừa đưa ra Dự thảo về lộ trình mở cửa, phục hồi kinh tế theo 3 giai đoạn để lấy ý kiến, góp ý từ cộng đồng doanh nghiệp. Theo đó, TP. Hồ …

Kinh tế - 11/09/21