Kinh tế Trung Quốc giảm tốc

(KDPT) – Báo cáo của Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc (NBS) cho thấy số liệu về kinh tế nước này trong quý 3 đã có sự thay đổi lớn. Theo đó, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của …

Thế giới - 21/10/21