Cần giải pháp cấp bách hạn chế lao động bị thiếu hụt

(KDPT) – Đợt bùng phát dịch lần thứ 4, người lao động đã và đang trở về các tỉnh. Điều này gây thiếu hụt nguồn cung lao động cho các tỉnh/ khu công nghiệp khi chúng ta từng bước mở …