Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi Quần thể di tích Cố đô Huế

(KDPT) – Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam vừa ký Quyết định số 42/QĐ-TTg phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi Quần thể di tích Cố đô Huế. Phạm vi nghiên cứu lập quy hoạch gồm …