Mệnh lệnh vaccine ‘made in Vietnam’

(KDPT) – “Thúc đẩy, tháo gỡ mọi vướng mắc để sản xuất bằng được vaccine phòng COVID-19 trong nước đáp ứng các yêu cầu về khoa học, an toàn và hiệu quả”, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã nhấn mạnh …