Hà Nội thành lập đoàn kiểm tra việc quản lý sử dụng nhà chung cư

(KDPT) – Sở Xây dựng Hà Nội vừa thành lập đoàn kiểm tra công tác quản lý nhà nước trong việc quản lý sử dụng nhà chung cư trên địa bàn. Mục đích thành lập đoàn kiểm tra nhằm làm rõ …