Tăng cường phòng vệ thương mại và chống gian lận xuất xứ

(KDPT) – Đề án “Tăng cường quản lý nhà nước về chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại và gian lận xuất xứ” vừa được Thủ tướng Chính phủ ký ban hành tại Quyết định số 824/QĐ-TTg. Theo đó, sẽ giám sát chặt chẽ, tăng cường quản lý đối với hoạt động xuất nhập khẩu, đầu tư nước ngoài; nâng cao nhận thức, hiệu quả thực thi pháp luật về phòng vệ thương mại, xuất xứ, hải quan…

Trong bối cảnh Việt Nam hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế khu vực và toàn cầu, đặc biệt đang thực hiện các Hiệp định FTA thế hệ mới, như Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), Hiệp định Thương mại tự do  với Liên minh châu Âu – EVFTA, một mặt ta cần tiếp tục tạo môi trường đầu tư, sản xuất thông thoáng, nhằm nắm bắt cơ hội từ các luồng đầu tư mới, nâng cao năng lực sản xuất trong nước, khuyến khích xuất khẩu, nhất là đối với các ngành, lĩnh vực có lợi thế. Mặt khác, cần tăng cường biện pháp quản lý, nhằm dự báo, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi lẩn tránh thuế, gian lận xuất xứ để phát triển bền vững sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu… Yêu cầu này ngày càng trở nên cấp thiết khi tình hình, xu thế bảo hộ tiếp tục có xu hướng gia tăng tại nhiều nước trên thế giới.

Để thực hiện chủ trương này, ngày 4-7 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 824/QĐ-TTg ban hành đề án “Tăng cường quản lý nhà nước về chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại và gian lận xuất xứ”. Mục tiêu của đề án gồm: Nâng cao hiệu quả của quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, đặc biệt là tham gia các Hiệp định Thương mại tự do thế hệ mới, bảo đảm thực hiện nghiêm túc và hiệu quả các cam kết trong khuôn khổ Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), các Hiệp định Thương mại tự do đã ký kết; Ngăn chặn các hành vi lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại, đặc biệt là gian lận xuất xứ hàng hóa, ngăn chặn hiện tượng Việt Nam bị lợi dụng làm điểm trung chuyển để xuất khẩu hàng hóa sang nước thứ ba, theo hướng toàn diện, đồng bộ và kịp thời, giúp khai thác hiệu quả các cam kết quốc tế, phát triển bền vững xuất nhập khẩu; Bảo vệ quyền và lợi ích của Việt Nam trong thương mại quốc tế và các doanh nghiệp sản xuất đồng thời bảo vệ lợi ích của các doanh nghiệp kinh doanh chân chính của Việt nam.

Các nhiệm vụ, giải pháp của đề án nhằm tăng cường quản lý, giám sát hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, đầu tư nước ngoài. Theo đó, tập trung đẩy mạnh công tác theo dõi tình hình xuất nhập khẩu, có biện pháp phòng ngừa rủi ro trong công tác phòng vệ thương mại, tăng cường hiệu quả việc kiểm tra cấp và chứng nhận xuất xứ hàng hóa (CO); nâng cao nhận thức, hiệu quả thực thi các quy định pháp luật về phòng vệ thương mại, xuất xứ, hải quan, chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại, chú trọng công tác phối kết hợp giữa các bộ ngành và địa phương để cập nhật thông tin kịp thời, chủ động trong hoạt động phòng vệ thương mại; rà soát, xây dựng, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật về chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại, gian lận xuất xứ…

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC:
>>> Đặc biệt quan tâm việc cải thiện các chỉ số môi trường kinh doanh
>>> Tổ công tác của Thủ tướng: Nhiều vướng mắc chính sách được tháo gỡ

Tăng cường xử lý kịp thời những hành vi gian lận thương mại. (Ảnh minh họa)

Theo quyết định này, Thủ tướng Chính phủ giao nhiệm vụ cho Bộ Công Thương trong công tác theo dõi, thống kê, cập nhật thường xuyên danh sách các mặt hàng bị điều tra, áp thuế chống bán phá giá, các mặt hàng có nguy cơ bị gian lận xuất xứ, đồng thời Bộ Công thương chủ động phối hợp các bộ, ngành và hiệp hội các doanh nghiệp trong công tác trao đổi thông tin, xử lý kịp thời những sự việc liên quan.

Trường Minh