Mỹ và EU đạt được thỏa thuận về nhập khẩu thịt bò

(KDPT) – Liên minh châu Âu và Mỹ sẽ sớm ký một hiệp định rà soát thỏa thuận thương mại hiện có, đảm bảo hạn ngạch thuế quan tự động (TRQ) cho nhập khẩu thịt bò chất lượng cao vào EU.

Điều này sẽ mang lại một giải pháp cho tranh chấp thương mại kéo dài trong Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) về vấn đề này. Theo đó, ngày 15/7, Hội đồng châu Âu đã thông qua quyết định về việc ký kết thỏa thuận giữa EU và Mỹ về phân bổ cho Mỹ một phần trong TRQ thịt bò chất lượng cao được đề cập trong Bản ghi nhớ (MoU) về nhập khẩu thịt bò từ động vật không có hormon kích thích tăng trưởng và tăng thuế áp dụng của Mỹ đối với một số sản phẩm từ EU. Bản ghi nhớ này đã hoàn tất năm 2009 và sửa đổi vào năm 2014.

Ảnh minh họa.

Thỏa thuận sẽ được ký kết tại Brussels vào ngày sớm nhất có thể. Quay trở lại năm 2009, Bản ghi nhớ đã cung cấp một giải pháp tạm thời cho một tranh chấp lâu dài của WTO liên quan đến việc nhập khẩu thịt bò Mỹ được xử lý bằng một số hormone thúc đẩy tăng trưởng. Theo thỏa thuận, một hạn ngạch 45.000 tấn thịt bò không được xử lý hormone đã được EU dành cho các nhà cung cấp đủ điều kiện. Theo quy định của WTO, hạn ngạch cũng phải được cung cấp cho các nhà cung cấp ngoài Mỹ.

Nhờ thỏa thuận mới, hạn ngạch hiện tại sẽ không thay đổi, nhưng 35.000 tấn trên tổng số 45.000 tấn TRQ sẽ được rao lại cho Mỹ và được thực hiện trong vòng 7 năm. TRQ sẽ tiếp tục khi các sản phẩm tuân thủ các tiêu chuẩn sức khỏe và an toàn thực phẩm cao của EU. Bước này là chìa khóa để giải quyết tranh chấp lâu dài giữa EU và Mỹ về các biện pháp mà EU áp đặt vào năm 1989 đối với xuất khẩu thịt của Mỹ có chứa hormone tăng trưởng thịt bò nhân tạo. Nó cũng nhấn mạnh cam kết của EU đối với chương trình nghị sự thương mại tích cực xuyên Đại Tây Dương.

Vào ngày 19/10/2018, Hội đồng châu Âu ủy quyền cho Ủy ban châu Âu mở các cuộc đàm phán giữa EU và Mỹ về hạn ngạch thuế quan tự động, bao gồm cả việc phân bổ hạn ngạch quốc gia. Các cuộc đàm phán với Mỹ đã được kết thúc vào ngày 27/2/2019 và theo thỏa thuận đó, Ủy ban châu Âu sau đó đã tìm kiếm và đạt được sự đồng ý của các quốc gia cung cấp thịt bò đáng kể khác, phù hợp với các quy tắc hiện hành của WTO.

V.D