Theo đó, tiền lương cơ bản hàng tháng của NLĐ (làm đủ giờ công, ngày công) nhận được trung bình là 4,67 triệu đồng, tăng 4,24% so với kết quả khảo sát năm 2017.

Mức lương cơ bản trung bình như vậy là cao hơn lương tối thiểu gần 40% (cụ thể, vùng I cao hơn 36,6%; vùng II cao hơn 27,9%: vùng III cao hơn 39,3% và vùng IV cao hơn 44,7%). Tuy nhiên khảo sát cũng cho thấy vẫn còn một bộ phận NLĐ nhận được mức lương cơ bản thấp hơn mức lương tối thiểu vùng.

Ngoài tiền lương cơ bản, NLĐ còn nhận được tiền làm thêm giờ, tiền chuyên cần và các khoản phụ cấp, trợ cấp, hỗ trợ khác từ doanh nghiệp với nhiều tên gọi khác nhau để tăng thu nhập, giữ chân NLĐ, nhưng các khoản này thường không tính vào mức đóng bảo hiểm (trừ phụ cấp trách nhiệm, chức vụ).

Tổng thu nhập trung bình của NLĐ (không kể tiền ăn ca) do đó đạt gần 5,53 triệu đồng/tháng (cao hơn lương cơ bản là 18,4%), tăng hơn 1,4% so với kết quả khảo sát năm 2017. Với mức tổng thu nhập như vậy, tiền lương cơ bản chiếm 84,4%.

Thu nhập của người lao động đã được cải thiện. Ảnh minh họa.

Qua số liệu xử lý phiếu khảo sát năm 2018, có 2.885 NLĐ đang sống chung hộ gia đình với người thân, với số lượng, cơ cấu là 3,7 nhân khẩu/hộ, trong đó có 2,05 người phụ thuộc (con nhỏ) và 1,65 lao động hưởng lương, cho thấy mức chi tiêu trung bình của một hộ gia đình khoảng 7,38 triệu đồng/tháng.

Qua khảo sát, với thu nhập và chi tiêu hiện nay (không có biến động về việc làm, thu nhập và đời sống), 32% NLĐ cho biết gia đình họ có khoản tiền tiết kiệm, trung bình 1,5 triệu đồng/tháng, để chi tiêu dịp lễ Tết, lúc ốm đau, hoạn nạn, thất nghiệp và tích lũy đầu tư cho việc học hành của con cái.

Ông Thọ cho biết so sánh thu nhập với chi tiêu của NLĐ và gia đình, thì có 17,4% NLĐ cho biết có dư dật và tích luỹ; 43,7% cho biết vừa đủ trang trải cho cuộc sống; 26,5 % phải chi tiêu tằn tiện và kham khổ; 12,5% cho biết thu nhập không đủ sống.

So với năm 2017, tỷ lệ NLĐ cho biết thu nhập so với chi tiêu “có dư đật, tích lũy” tăng 1,3%; số NLĐ gặp khó khăn “không đủ sống, phải làm thêm giờ” chỉ tăng nhẹ (0,5%), nhưng tỉ lệ NLĐ “vừa đủ trang trải cho cuộc sống” giảm 7,6%; tỉ lệ NLĐ phải chi tiêu “tằn tiện, kham khổ” tăng lên 5,8%.

“Nhưng nhìn chung, đa số NLĐ cho biết mặc dù còn nhiều khó khăn, song thu nhập cơ bản đủ trang trải cho cuộc sống”, viện trưởng Viện Công nhân và công đoàn nhấn mạnh.

Đánh giá mức độ hài lòng với tiền lương, thu nhập của mình, 17,2% NLĐ cho biết hài lòng, giảm 5,5% so với năm 2017; tỉ lệ tạm hài lòng là 65,7%, tăng 13,3%; tỉ lệ không hài lòng là 17,1%, giảm 7,8%.

Đào Khiêm