Tiếp nhận đề nghị đăng tải công khai thông tin của tổ chức cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử lên Cổng thông tin điện tử Tổng cục Thuế từ 5/11/2021

(KDPT) – Nhằm tạo sân chơi công bằng, bình đẳng giữa các doanh nghiệp và tổ chức cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử phục vụ cho việc triển khai hóa đơn điện tử từ 1/7/2022. Từ ngày 05/11/2021 (không bao gồm Thứ 7, Chủ nhật và các ngày nghỉ lễ, Tết), Tổng cục Thuế bắt đầu tiếp nhận đề nghị đăng tải thông tin lên Cổng thông tin điện tử của ngành đối với các tổ chức cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế và không có mã của cơ quan thuế cho người bán và người mua đáp ứng đầy đủ các tiêu chí quy định tại khoản 1 Điều 10 Thông tư số 78/2021/TT-BTC.

 Hồ sơ đề nghị gồm có: Văn bản đề nghị đăng tải thông tin dịch vụ hóa đơn điện tử của tổ chức; Hồ sơ chứng minh đáp ứng các tiêu chí đối với các tổ chức cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế và không có mã của cơ quan thuế cho người bán và người mua quy định tại khoản 1 Điều 10 Thông tư số 78/2021/TT-BTC. Bố cục trình bày và nội dung hồ sơ chứng minh theo hướng dẫn tại Phụ lục đính kèm; Tài liệu mô tả về dịch vụ hóa đơn điện tử mà tổ chức cung cấp; Cam kết thực hiện của tổ chức trong quá trình cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử cho khách hàng.

Trong vòng 10 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ đề nghị của các tổ chức cung cấp giải pháp hóa đơn, Tổng cục Thuế sẽ đăng công khai tài liệu mô tả dịch vụ và cam kết của tổ chức lên Cổng thông tin điện tử. Nếu hồ sơ đề nghị của tổ chức không đáp ứng, Tổng cục Thuế sẽ thông báo đến tổ chức và nêu rõ lý do.

KHÁNH LINH