Tiếp tục nghiên cứu phương án tối ưu làm đường sắt cao tốc Bắc – Nam

(KDPT) – VPCP vừa có văn bản số 7716/VPCP-CN cho biết, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu các bộ liên quan phải lựa chọn, đề xuất phương án tối ưu, hiệu quả nhất về Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam.

Theo văn bản trên của Văn phòng Chính phủ (VPCP), Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội có đề nghị đối với Chính phủ tại văn bản số 1459/BC-UBKHCNMT14 ngày 19/8 về kết quả hội thảo về giải pháp công nghệ cho Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam.
Về đề nghị này, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Giao thông Vận tải nghiên cứu báo cáo trên trong quá trình thẩm định, hoàn thiện Báo cáo Nghiên cứu tiền khả thi Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc – Nam để lựa chọn, đề xuất phương án tối ưu, hiệu quả nhất.
Trước đó, ngày 19/7 tại Hà Nội, Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội đã tổ chức hội thảo “Giải pháp công nghệ cho dự án đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam” nhằm cho ý kiến các phương án đầu tư dự án.
Tại hội thảo, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cùng Bộ Giao thông Vận tải đã đưa ra ý kiến về phương án xây dựng đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc – Nam. Đồng thời, các chuyên gia cũng đưa ra ý kiến về vấn đề này.
Kết luận hội thảo, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Phan Xuân Dũng cho biết, từ Kỳ họp thứ Bảy, Quốc hội Khóa XII, Chính phủ đã trình ra dự án đường sắt cao tốc Bắc – Nam, nhưng chưa được thông qua; hiện nay, Chính phủ đang tích cực trình Quốc hội về dự án này.
Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Phan Xuân Dũng đề nghị Chính phủ cần tiếp tục cân nhắc nhiều mặt hiệu quả kinh tế, mức độ hội nhập, khả năng chịu đựng của nền kinh tế trước khi trình Quốc hội xem xét cho ý kiến về dự án đường sắt cao tốc Bắc – Nam.
Bên cạnh đó, các bộ ngành cần cung cấp đầy đủ thông tin, chính xác để Quốc hội có cơ sở nghiên cứu; có báo cáo thuyết phục thì mới nhận được sự ủng hộ của Quốc hội.
Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Phan Xuân Dũng nhấn mạnh báo cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam cũng sẽ được trình ra Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư trong thời gian tới.
Theo Bizlive