Tin tưởng và kỳ vọng

(KDPT) – Quang Trung – Vị vua anh minh, lỗi lạc của dân tộc ta – mấy trăm năm trước từng đúc kết: Dựng nước, muốn hưng thịnh thì lấy nhân tài làm gốc. Hiền tài là nguyên khí quốc gia (Thân Nhân Trung, 1419-1499).

Người hiền tài có vai trò quyết định đến sự thịnh-suy của một dân tộc, hiền tài dồi dào thì đất nước hưng thịnh, hiền tài cạn kiệt thì đất nước suy yếu. Xuyên suốt chiều dài lịch sử mấy ngàn năm văn hiến, dân tộc Việt Nam trong mỗi chặng đường xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước luôn lấy con người làm yếu tố trung tâm, chú trọng chọn người đủ tài-đủ đức đứng ra gánh vác trọng trách giang sơn.

Từ lịch sử tới hiện đại, chân lý này đã nhiều lần được chứng minh.

Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII diễn ra sáng 31/1, đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã được tín nhiệm bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Hơn 2 tháng sau, tại Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV, Quốc hội đã bầu đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, giữ chức vụ Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV; Quốc hội bầu đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, giữ cương vị Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội bầu đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, giữ chức Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Như vậy, các vị trí nhân sự lãnh đạo cấp cao nhất của Đảng, Nhà nước nhiệm kỳ này đã được kiện toàn. Cử tri, nhân dân cả nước vui mừng, phấn khởi với kết quả này, đồng thời đặt trọn niềm tin, sự kỳ vọng vào ban lãnh đạo mới. Những ngày qua, đông đảo dư luận thế giới và bạn bè quốc tế cũng gửi điện chúc mừng và đánh giá cao ban lãnh đạo mới của Việt Nam.

Nghị quyết Đại hội Toàn quốc Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XIII nhấn mạnh nhiệm vụ “nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện, xây dựng Nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; gắn với tinh giản biên chế, nâng cao chất lượng và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, người đứng đầu đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, gắn bó mật thiết với nhân dân là những nhân tố có ý nghĩa quyết định thành công sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc”. Việc Quốc hội khóa XIV kiện toàn các vị trí, chức danh lãnh đạo chủ chốt chính là bước triển khai thiết thực Nghị quyết của Đảng. Trong nhiệm vụ ấy, yếu tố nhân sự và việc lựa chọn các đồng chí đủ tài-đủ đức có ý nghĩa quyết định.

Trong diễn văn tuyên thệ nhậm chức, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nói “vinh dự có được hôm nay là vinh dự trong trách nhiệm gắn với hành động và lập trường vững chắc – những điều đã hun đúc nên ý chí, tính cách, tinh thần cách mạng Việt Nam”. Chủ tịch nước nhấn mạnh: “Khát vọng về một nước Việt Nam hùng cường 2045 “sánh vai cùng các cường quốc năm châu” như ước nguyện của Bác Hồ và tinh thần Đại hội Đảng XIII đề ra, đó không phải là một món quà có sẵn vào năm 2045, mà đó là mục tiêu cao cả mà chúng ta hôm nay và những thế hệ tiếp theo phải nỗ lực phấn đấu để giành được”. Đại biểu Đỗ Ngọc Thịnh (Khánh Hòa) bày tỏ tin tưởng Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sẽ phát huy các kinh nghiệm, thành công trong quá trình công tác để đảm nhiệm tốt vai trò lãnh đạo quan trọng của đất nước. Bằng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao phó, Chủ tịch nước cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân sẽ phát huy truyền thống yêu nước, ý chí, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, xây dựng niềm tin với nhân dân, tiếp tục đẩy mạnh toàn diện và đồng bộ công cuộc đổi mới.

Phát biểu trước Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thẳng thắn nêu rõ 5 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó có việc xây dựng chương trình hành động để cụ thể hóa thực hiện Nghị  quyết Đại hội XIII của Đảng, tập trung vào 6 nhiệm vụ trọng tâm và 3 đột phá chiến lược. Tiếp tục hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách, nhất là hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế. Tăng cường phân cấp, phân quyền, đồng thời xác định rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân để phát huy tính chủ động, sáng tạo của các cấp, các ngành. Bên lề kỳ họp, nhiều đại biểu Quốc hội bày tỏ lạc quan và kỳ vọng vào một Chính phủ mới quyết liệt hơn, thành công hơn, đồng thời có sự kế thừa, tiếp bước những kết quả và thành công của Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021 để lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành đất nước vượt qua khó khăn.

Đại biểu Trần Hoàng Ngân (Thành phố Hồ Chí Minh) bày tỏ sự tin tưởng và kỳ vọng vào sự năng động, sáng tạo trong chỉ đạo, điều hành của người đứng đầu Chính phủ và Chính phủ mới. Đại biểu cho rằng, thời gian đầu, Chính phủ mới có thể sẽ gặp một số khó khăn trong chỉ đạo, lãnh đạo, điều hành, nhưng với sự giúp đỡ của những đồng chí tiền nhiệm, sự tin tưởng của đồng bào, cử tri cả nước và tất cả các thành viên Chính phủ, sẽ hợp thành sức mạnh tổng hợp để lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành đất nước vượt qua khó khăn trong điều kiện hiện nay, nhất là ảnh hưởng do đại dịch COVID-19. Thực hiện mục tiêu kép của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tiền nhiệm, cả nước quyết tâm ngăn ngừa, phòng ngừa đại dịch, tạo mọi điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế – xã hội.

Không chỉ cử tri và nhân dân trong nước, đông đảo kiều bào, nhân sỹ, trí thức người Việt ở nước ngoài cũng bày tỏ vui mừng và đặt kỳ vọng vào ban lãnh đạo mới của đất nước. Giáo sư Nguyễn Văn Thoại tại Đại học Trier (CHLB Đức) cho rằng tân Thủ tướng Phạm Minh Chính là người được đào tạo tại châu Âu, đã kinh qua nhiều lĩnh vực và vị trí công tác khác nhau, hội đủ tài năng, kinh nghiệm và tính cách quyết đoán, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, chắc chắn sẽ có những quyết sách phù hợp để đưa đất nước tiếp tục tiến lên, đồng thời kiên quyết đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền của đất nước.

Dòng chảy lịch sử suốt 4.000 năm trên dải đất này, thời nào cũng vậy, yếu tố con người, đặt con người vào vị trí trung tâm để gìn giữ, xây dựng và phát triển đất nước luôn được coi là nhân tố quyết định, là ưu tiên hàng đầu. Hiện nay, Đảng và Nhà nước ta vẫn đang nỗ lực không ngừng vì một Việt Nam phát triển, hùng cường, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh… Và chân lý “hiền tài là nguyên khí quốc gia” vẫn luôn là yếu tố tiên phong, là kim chỉ nam trên con đường phát triển của đất nước, dân tộc Việt Nam.

TRẦN THANH TUẤN

Bạn đang đọc bài Tin tưởng và kỳ vọng tại chuyên mục Góc nhìn.
Cung cấp thông tin, liên hệ đường dây nóng:
03694529040977600308.
Hoặc Email: [email protected]
[email protected]

 Theo nguồn https://baotintuc.vn/goc-nhin/tin-tuong-va-ky-vong-20210407191506298.htm