Tình trạng sách nhiễu doanh nghiệp, người dân vẫn gây nhức nhối

(KDPT) – Làm việc với Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ chiều 21/2, Thủ tướng nhấn mạnh trực tuyến liên thông thì phải để cán bộ giải quyết ít gặp người dân, doanh nghiệp càng tốt. Như vậy mới hạn chế sách nhiễu, tham nhũng.

Theo Bizlive