Triển lãm “Bảo tàng tâm thức” diễn ra từ ngày 1/8-11/8/2018. (Nguồn: BTC)

Trong triển lãm này, “Bảo tàng tâm thức” sẽ mang tới những tác phẩm là sự lưu trữ cá nhân, sự lặp lại của hình ảnh hay hành vi con người được tác giả quan sát, ghi nhận và biến đổi một cách có chủ đích. Từ những vật dụng hay tư liệu (mang kí ức chung) được biến thể (thành kí ức riêng) sẽ phản ánh danh tính hai con người với niềm tin/lý tưởng chịu ảnh hưởng bởi không gian địa lý và bối cảnh lịch sử khác nhau – mà ở đó tâm thức và lòng trắc ẩn cho giống loài như là những di sản chung được kế thừa và tiếp nối.

Triển lãm được giám tuyển bởi Đỗ Tường Linh và Phan Anh.

Theo Toquoc.vn