Các kỷ lục Việt Nam của KCN Nam Cầu Kiền năm 2020

(KDPT) – Năm 2020 KCN Nam Cầu Kiền vinh dự là khu công nghiệp đầu tiên tại Việt Nam đón nhận Kỷ lục Việt Nam cho 3 hạng mục công trình cảnh quan. Và đặc biệt, lãnh đạo – người đứng đầu chèo lái con thuyền Công ty Cổ phần Shinec – Chủ đầu tư KCN đã vinh dự nhận được 2 danh hiệu danh giá.

Ông Hoàng Thái Tuấn Anh, Tổng thư ký Tổ chức Kỷ lục Đông Dương, Trưởng đại diện Miền Bắc Tổ chức Kỷ lục Việt Nam đã công bố các Kỷ lục được xác lập cho KCN Nam Cầu Kiền (Công ty CP Shinec). Ông Lê Doãn Hợp, nguyên Uỷ viên TW Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông, chủ tịch Hội đồng xác lập Tổ chức Kỷ lục Việt Nam, trực thuộc Liên minh Kỷ lục Thế giới (WorldKings) và ông Thang Văn Phúc, nguyên thứ trưởng Bộ Nội Vụ, chủ tịch TW Hội Kỷ lục Gia Việt Nam đã tiến hành nghi thức trao bằng, kỷ niệm chương và hoa của Tổ chức Kỷ lục Việt Nam cho KCN Nam Cầu Kiền (công ty CP Shinec).

PV