Đón nhận cây từ Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh về trồng tại KCN Nam Cầu Kiền

(KDPT) – KCN Nam Cầu Kiền (huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng) vừa vinh dự đón nhận nhiều loại cây được lấy từ vườn cây Bác Hồ trong Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, đặt nền móng đầu tiên cho hành trình “Trồng 1 triệu cây xanh”, hưởng ứng thông điệp “Trồng 1 tỷ cây xanh – Vì một Việt Nam xanh” do Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát động.

PV