Những hình ảnh về ngày đầu tiên của Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X

(KDPT) – Sáng 9/12/2020, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X tiến hành phiên họp trù bị với sự tham dự của 2020 đại biểu đại diện cho các điển hình tiến tiến trong phong trào thi đua của cả nước.

Theo baotintuc.vn