Vinh danh 116 doanh nghiệp đạt Giải thưởng Chất lượng Quốc gia 2019, 2020

(KDPT) – Ngày 25/4, Bộ Khoa học và Công nghệ đã tổ chức lễ trao tặng Giải thưởng Chất lượng Quốc gia cho 116 doanh nghiệp xuất sắc nhất năm 2019 và 2020, và trao Giải thưởng Chất lượng Quốc tế Châu Á – Thái Bình Dương cho 4 doanh nghiệp. Trong số 116 doanh nghiệp kể trên có 40 doanh nghiệp được trao giải Vàng Chất lượng Quốc gia.

Giải thưởng Chất lượng Quốc gia là giải thưởng cao nhất trong hệ thống pháp luật về chất lượng, sản phẩm hàng hóa do Thủ tướng Chính phủ quyết định trao tặng hàng năm, nhằm tôn vinh những doanh nghiệp có thành tích xuất sắc trong việc nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, năng lực cạnh tranh và hiệu quả hoạt động, hội nhập với nền kinh tế khu vực và thế giới.

MINH HẠ