Việt Nam: Bất cập trong quản lý các Khu công nghiệp phía Nam

Bất động sản - 12/04/2019

(KDPT) – Hội nghị giao ban lần thứ VIII năm 2019 Câu lạc bộ Ban quản lý Khu công nghiệp, Khu chế xuất, Khu kinh tế, Khu công nghệ cao các tỉnh thành phía Nam được tổ chức tại Khu kinh tế Dung Quất để trao đổi, thảo luận về những bất cập trong sự phát triển của các Ban quản lý.

Hội nghị đưa ra thảo luận những vấn đề còn bất cập trong Nghị định 82/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định về quản lý các khu công nghiệp và khu kinh tế. Cụ thể, do Nghị định  chưa phải là khung pháp lý cao nhất nên vẫn có những chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban quản lý thuộc sư chi phối của các bộ luật khác và đến nay vẫn chưa có Thông tư hướng dẫn Nghị định này.

Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất và Khu công nghiệp Quảng Ngãi Nguyễn Minh Tài cho biết, theo Điều 13 Luật Đầu tư 2014, những quy định nào mới có lợi cho doanh nghiệp thì doanh nghiệp được tiếp tục thực hiện, những quy định nào thiệt hơn quy định cũ thì doanh nghiệp vẫn hưởng theo quy định cũ. Như vậy, việc thực hiện nội dung này còn khó khăn, chưa rạch ròi. Bên cạnh đó, về quy hoạch khu công nghiệp, tuy đã được Thủ tướng Chính phủ ký chấp thuận nhưng khi thu hồi đất lúa (với khu đất có diện tích hơn 10 héc-ta) thì lại phải tiếp tục xin ý kiến Thủ tướng, làm thời gian thực hiện thủ tục kéo dài, ảnh hưởng đến môi trường đầu tư. Các Ban quản lý cũng cho biết, nghị định được ban hành như “khuôn khổ” định sẵn, bó buộc làm cho các Ban quản lý không thể xử lý, vận dụng một cách linh hoạt những cách làm mới vào hoạt động chuyên môn. Đây chính là rào cản cho sự phát triển của các khu công nghiệp. Bên cạnh đó, cách tính giá đất trong thời điểm hiện tại vẫn chưa thực sự đầy đủ, hợp lý do nguyên nhân xuất phát từ sự chồng chéo, mâu thuẫn trong việc điều hành, gây tác động lớn cho hoạt động của các Ban quản lý.

Nghị định 82 về quản lý các khu công nghiệp, khu kinh tế còn nhiều bất cập

Qua hội nghị, các đơn vị đều cho rằng những bất cập trên còn gây nhiều khó khăn trong công tác quản lý, ảnh hưởng không nhỏ đển hoạt động thu hút đầu tư và sự phát triển của các khu kinh tế, khu công nghiệp. Câu lạc bộ Ban quản lý Khu công nghiệp, Khu chế xuất, Khu kinh tế, Khu công nghệ cao đã kiến nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu xây dưng, đề xuất Chính phủ trình Quốc hội sớm ban hành Luật về khu công nghiệp và khu kinh tế. Trong thời gian đợi Luật, Bộ cần sớm có Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định 82, tạo hành lang pháp lý đồng bộ và thống nhất để các Ban quản lý có thể thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ và thúc đẩy kêu gọi thu hút đầu tư để phát triển kinh tế.

R.N
(Hợp tác phát triển nội dung cùng Rubix International)