Vĩnh Phúc sắp đấu giá 53 thửa đất tại Lập Thạch, khởi điểm từ 350 triệu đồng/thửa

Bất động sản - 11/01/2022

(KDPT) – Ngày 20 và 25/1 tới đây, 21 thửa đất tại xã Vân Trục và 32 thửa đất tại xã Quang Sơn, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc sẽ được tổ chức đấu giá.

Cụ thể, với 21 thửa đất tại xã Vân Trục, đơn vị có tài sản là UBND huyện Lập Thạch. Đơn vị thực hiện đấu giá tài sản là Công ty Đấu giá Hợp danh Bình Minh Vĩnh Phúc, địa chỉ tại số 22 Phố Nguyễn Khang, TDP Đông Hợp, phường Đồng Tâm, TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Mỗi thửa đất có diện tích từ 131,6 m2 đến 140 m2, giá khởi điểm từ 7,2 triệu đồng đến 10 triệu đồng/m2. Tổng giá khởi điểm hơn 23 tỷ đồng.

Còn 32 thửa đất tại xã Quang Sơn, đơn vị có tài sản là UBND huyện Lập Thạch. Đơn vị thực hiện đấu giá tài sản là Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Vĩnh Phúc, địa chỉ tại đường Phạm Văn Đồng, phường Tích Sơn, TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Mỗi thửa đất có diện tích từ 100 m2 đến 152 m2, giá khởi điểm từ 2,5 triệu đồng đến 5,5 triệu đồng/m2, từ 350 triệu đồng đến 561 triệu đồng/thửa. Tổng giá khởi điểm gần 15 tỷ đồng.

UYỂN NHI