Vĩnh Phúc: Siết chặt quản lý đất đai, ngăn cơn “sốt” đất

Bất động sản - 18/05/2021

(KDPT) – Hiện nay, thực trạng phá vỡ quy hoạch, “biến” đất rừng thành đất ở, để chia lô, bán nền đang diễn ra rầm rộ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Nhằm siết chặt công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động chuyển nhượng, phân lô, bán nền trái quy định, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành văn bản chỉ đạo các cơ quan chức năng kiểm tra, rà soát, ngăn chặn các “giao dịch ảo”, các thủ đoạn “đẩy giá” nhằm tạo “cơn sốt” nhằm kiếm lời không đúng với giá trị quyền sử dụng đất.

Tình trạng tự phân lô, chia nhỏ để giao bán trái pháp luật diễn ra tại xã Hướng Đạo, huyện Tam Dương.

Vừa qua, UBND tỉnh Vĩnh Phúc có văn bản số 2738/ UBND-NN5, về việc tăng cường công tác quản lý Nhà nước về hoạt động kinh doanh bất động sản và giá đất trên địa bàn tỉnh, Sở TN&MT tỉnh Vĩnh Phúc có văn bản số 1161/STNMT-QLĐĐ ngày 28/4, siết chặt công tác quản lý Nhà nước về hoạt động chuyển nhượng mục đích sử dụng đất “phân lô, bán nền”, kinh doanh bất động sản của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

UBND tỉnh Vĩnh Phúc, Sở TN&MT có văn bản số 1161/STNMT-QLDĐ ngày 28/4, siết chặt công tác quản lý nhà nước về hoạt động chuyển nhượng mục đích sử dụng đất “phân lô, bán nền”

Trên cơ sở đó, Sở TN&MT đề nghị UBND các huyện, thành phố và Yêu cầu Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh và các Chi nhánh thực hiện các nội dung:

Về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất, chia tách thửa đất phải thực hiện theo quy định pháp luật.

Đối với các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất, tách nhiều thửa có hình thành đường giao thông, vỉa hè, rãnh thoát nước… với mục đích đầu tư kinh doanh và chuyển nhượng tư do (không phục vụ nhu cầu cấp bách về tách hộ của các hộ gia đình, cá nhân, chủ sử dụng đất gốc)… Sở TN&MT đề nghị UBND các huyện, thành phố kiểm soát chặt chẽ việc cho phép chuyển mục đích sử dụng, đảm bảo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất địa phương đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Yêu cầu VPĐKĐĐ các chi nhánh chỉ thực hiện cấp trích lục đến từng thửa đất tách khi có chỉ thị toàn bộ thửa đất gốc phù hợp với quy hoạch được duyệt. Việc phân lô, tách thửa đất nhỏ (phân lô chi tiết) phải được UBND huyện, thành phố cho phép phê duyệt trên cơ sở ý kiến đồng thuận của UBND xã, phường, thị trấn, cộng đồng dân cư (nơi có thửa đất khi tách thửa) và việc đầu tư cơ sở hạ tầng trong khu vực, đáp ứng đầy đủ các điều kiện cho người nhận chuyển nhượng đất nhà để ở (có xác nhận của chính quyền địa phương và kiểm tra nhiệm thu của cơ quan chuyên môn do UBND huyện, thành phố giao).

VPĐKĐĐ tỉnh chỉ đạo các Chi nhánh rà soát lại toàn bộ các giao dịch, đăng ký biến động có “dấu hiệu” thực hiện việc chia tách thửa, phân lô, bán nền không đúng quy định trên địa bàn thời gian qua. Trên cơ sở đó chủ động đề xuất các biện pháp phù hợp quy định pháp luật để hạn chế ngăn chặn các “giao dịch ảo”, các thủ đoạn “đẩy giá” nhằm tạo các “cơn sốt” cho mục đích giao dịch, kiếm lời không đúng với giá trị quyền sử dụng đất.

Bước đầu, tạm dừng tất cả tách thửa trên đất rừng sản xuất, đất nông nghiệp khác, đất trồng lúa, đất trồng cây hằng năm khác, đất nuôi trồng thủy sản đến khi UBND tỉnh ban hành Quyết định và quy định cụ thể đối với các loại đất này.

VPĐKĐĐ tỉnh rà soát quy định tại Quyết định số 28/2016/QĐ-UBND ngày 28/5/2016 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc đề xuất việc sửa đổi các nội dung chưa phù hợp quy định và thực tế quản lý, sử dụng đất theo hướng bổ sung các nội dung về quy hoạch chi tiết, thẩm quyền lập và phê duyệt, đầu nối các cơ sở hạ tầng trong trường hợp khi chưa tách thửa đất có phát sinh hình thành các lối đi chung, chuyển mục đích sử dụng đất để tách thửa nhỏ, hình thành các đường giao thông nội bộ trong thửa đất gốc (nêu ở điểm 2). Thời gian hoàn thành trước 30/6/2021.

Tuy nhiên, cơn sốt đất trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc chưa có dấu hiệu hạ nhiệt thì, bất thình lình dịch Cô vít 19 ngang qua, khiến cho thị trường bất động sản ngưng lại, khiến cho nhiều người lao đao.

BẢO CHÂU

Bạn đang đọc bài Vĩnh Phúc: Siết chặt quản lý đất đai, ngăn cơn “sốt” đất
tại chuyên mục Bất động sản.
Cung cấp thông tin, liên hệ đường dây nóng:
03694529040977600308.
Hoặc Email: [email protected]
[email protected]