Vũ khí có thể giúp ông Trump ép công ty Mỹ rời Trung Quốc

(KDPT) – Để thúc ép các công ty Mỹ tìm “phương án thay thế Trung Quốc”, ông Trump không chỉ có công cụ duy nhất là tăng thuế.