Xây dựng ứng dụng công nghệ duy nhất phòng, chống dịch

(KDPT) – Phó thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu, trong thời gian sớm nhất phải có ứng dụng duy nhất phục vụ phòng, chống dịch, thuận tiện cho người dân sử dụng, đáp ứng được yêu cầu thông tin, dữ liệu phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19.