Yên Bái: Xây dựng hàng trăm mô hình, điển hình tiên tiến học tập và làm theo Bác

(KDPT) – Thông tin từ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Yên Bái, trong 6 tháng đầu năm 2018, tỉnh Yên Bái có 177 tập thể, 20 hộ gia đình và 94 cá nhân đăng ký xây dựng mô hình, điển hình tiên tiến học tập và làm theo Bác…

Chung tay xây dựng đường giao thông nông thôn, “Mô hình học và làm theo Bác” của người dân xã Việt Thành, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái (Ảnh: baoyenbai.com.vn)

Từ đầu năm 2018 đến nay, trên cơ sở đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương, nhiệm vụ chính trị của tỉnh và các cấp ủy đảng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã phát huy tinh thần đổi mới, chủ động sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ, góp phần quan trọng vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, giữ vững an ninh tư tưởng trong Đảng, tạo sự đồng thuần trong xã hội và tạo động lực đưa các nghị quyết của Đảng vào cuộc sống; đặc biệt là việc triển khai, thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Theo đó, ban tuyên giáo các cấp đã chủ động tham mưu với các cấp ủy, tổ chức Đảng xây dựng kế hoạch học tập chuyên đề thực hiện Chỉ thị 05 năm 2018: “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức gắn với triển khai thực hiện Quy định số 101 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt. Việc xây dựng, triển khai kế hoạch thực hiện những nội dung trọng tâm, nhiệm vụ chủ yếu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cũng như việc xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong học tập, làm theo tử tưởng, đạo đức, phong cách, Hồ Chí Minh ở các địa phương, cơ sở, cơ quan, đơn vị được thực hiện thường xuyên, có nề nếp. Kết quả, từ đầu năm 2018 đến nay, các địa phương ở Yên Bái đã có 177 tập thể, 20 hộ gia đình và 94 cá nhân đăng ký xây dựng mô hình, điển hình tiên tiến học tập và làm theo Bác; nhiều hoạt động, tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua yêu nước (11/6/1948 – 11/6/2018) được thực hiện có hiệu quả.

Từ nay đến cuối năm 2018, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Yên Bái sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc hướng dẫn cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức cụ thể hóa nội dung học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo trọng tâm là chủ đề năm 2018 trong bản cam kết của cá nhân thực hiện Chỉ thị 05 và Nghị quyết Trung ương 4. Đồng thời tăng cường các hoạt động tuyên truyền, giáo dục nhằm tạo sự lan tỏa sâu rộng trong đông đảo đội ngũ cán bộ, đảng viên của tỉnh đối với các nội dung nội dung học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Theo  Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam