Phát triển công nghiệp ô tô với tinh thần “cùng thắng”

Kinh tế - 13/03/2019

(KDPT) – Trong buổi làm việc với các bộ, ngành về định hướng phát triển và giải pháp tháo gỡ cho ngành công nghiệp ôtô Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nhấn mạnh quan điểm tự chủ kinh tế, ủng hộ ngành sản xuất ô tô trong nước, không trái với những cam kết hội nhập quốc tế.

Theo Thủ tướng, trong bối cảnh toàn cầu hóa, tự do hóa thương mại như hiện nay nếu chỉ nhập khẩu ô tô của nước ngoài mà không tự sản xuất sẽ là sai lầm. Thủ tướng cũng cho rằng cần đổi mới tư duy, tiếp tục củng cố thể chế, chính sách tốt hơn, có lợi cho sản xuất, cho người dân và không trái với thông lệ, cam kết hội nhập quốc tế. Đây là yêu cầu “3 trong 1”, là hướng hoàn thiện thể chế, nhất là chính sách phát triển công nghiệp phụ trợ.

Thủ tướng phát biểu tại cuộc họp về vấn đề phát triển ngành công nghiệp ô tô.

Nhấn mạnh tinh thần “tự lực” của doanh nghiệp, Thủ tướng cho rằng doanh nghiệp cần đẩy mạnh sản xuất các phụ tùng quan trọng cấu thành nên một chiếc ô tô, thậm chí sản xuất cả động cơ, đẩy mạnh công nghiệp phụ trợ. Bên cạnh đó cần nâng cao công tác đào tạo nguồn nhân lực để có những “kỹ sư kinh nghiệm, thợ bậc cao”. Thủ tướng cũng nhấn mạnh việc phân công, sắp xếp sản xuất. “Cái gì thì mình làm, cái gì anh khác làm có lợi hơn”, với tinh thần cùng thắng – Thủ tướng phát biểu.

Thủ tướng cho biết, sẽ tiếp thu các ý kiến góp ý để hoàn thiện chính sách phát triển công nghiệp phụ trợ liên quan đến phụ tùng ô tô, chính sách về đầu tư, nhất là đầu tư sản phẩm công nghệ cao… cũng như các chính sách khác, không để vì những quy định ràng buộc mà ảnh hưởng đến sự phát triển của ngành. Các địa phương có doanh nghiệp trên địa bàn cần quan tâm, trực tiếp tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc.

Với doanh nghiệp, Thủ tướng cho rằng, cần quyết liệt đổi mới sáng tạo, nếu không thì khó thành công.

Hải Anh