Trang nhất

27/11/2020

Nâng cao nhận thức và nghĩa vụ của người tiêu dùng về hàng giả, hàng nhái

(KDPT) – Sáng 27/11/2020, “Diễn đàn phòng, chống hàng giả, hàng nhái: Thách thức và giải pháp cho cộng đồng doanh nghiệp” đã được tổ chức. Diễn đàn được tổ chức nhằm hưởng ứng phong trào phòng chống hàng giả, hàng nhái, nâng...