Trang nhất

15/01/2021

Chủ tịch Hồ Chí Minh: Tấm gương sáng ngời về đạo đức cách mạng

(KDPT) – Ở Chủ tịch Hồ Chí Minh, đạo đức cách mạng đã đạt đến sự thống nhất chặt chẽ giữa lời nói và việc làm, giữa lý luận và thực tiễn, giữa việc công và đời tư. Trọn cuộc đời, Người phấn đấu trau dồi và kiên...