Trang nhất

08/04/2020

Đưa hộ kinh doanh vào luật: Vì sao vẫn chưa thống nhất?

(KDPT) – Chính phủ cho rằng đưa quy định về hộ kinh doanh vào dự thảo Luật Doanh nghiệp sẽ có tác động tích cực đến khu vực này, nhưng Ủy ban Kinh tế của Quốc hội còn nhiều lo lắng. Ảnh minh họa. Được Quốc hội thảo luận lần...