Trang nhất

11/04/2021

Hoàn thiện cơ chế bảo hộ, khuyến khích đầu tư phù hợp với các cam kết hội nhập

(KDPT) – Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, Chính phủ vừa ban hành Nghị định 31/2021/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư. Dây chuyền đóng gói các tấm pin năng lượng mặt trời tại Công ty TNHH...