Trang nhất

22/02/2020

Khoa học – công nghệ ngành Công Thương: Những chuyển biến tích cực

(KDPT) – Với mục tiêu nâng cao hiệu quả ứng dụng các nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong sản xuất, công tác quản lý khoa học và công nghệ (KH&CN) ngành Công Thương tiếp tục ghi nhận những chuyển biến tích cực.  ... 

Tạo hành lang pháp lý đặc thù cho khởi nghiệp sáng tạo

(KDPT) – Phong trào khởi nghiệp đã phát triển có những kết quả tích cực, tuy nhiên vẫn còn những rào cản, môi trường cho khởi nghiệp sáng tạo (KNST) hoạt động còn kém...