Doanh nhân – chiến sỹ thời bình chấn hưng đất nước sau đại dịch

(KDPT) – Dịch covid-19 đã và đang gây hệ luỵ lớn đối với nền kinh tế toàn cầu. Hầu hết các nước, các đối tác lớn của chúng ta đều bị ảnh hưởng trầm trọng. Để đứng vững và tiếp …

Nhìn thẳng thực trạng đại dịch, tạo nên một hào khí mới

(KDPT) – Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã chính thức tuyên bố Covid–19 là đại dịch toàn cầu và xác định đây là “cuộc chiến” dai dẳng, có thể kéo dài. Ở góc độ kinh tế, cần đánh …