Cổng 1022: Cầu nối tiếp nhận phản ánh về tình hình dịch bệnh Covid-19

(KDPT) – Trung tâm Báo chí TP. Hồ Chí Minh cho biết, Cổng 1022 sẵn sàng tiếp nhận thông tin phản ánh từ người dân về tình hình dịch bệnh Covid-19 liên quan đến thành phố.  Theo Ủy ban nhân …