Lập hãng hàng không 100 triệu USD và những cuộc chơi lớn của “vua hàng hiệu” Johnathan Hạnh Nguyễn

(KDPT) – Mới đây, Công ty cổ phần IPP Air Cargo (IPP Air Cargo) do ông Johnathan Hạnh Nguyễn làm chủ tịch đã đề nghị Bộ Kế hoạch và đầu tư và một số bộ, ngành liên quan xem xét …