‘Gốm Toán’ với mùa Xuân mới

(KDPT) – Toán “Đầu Ô” là tên gọi thân mật của giới thưởng ngoạn gốm Việt đặt cho nghệ nhân gốm Nguyễn Văn Toán, bởi nơi ông sinh ra, lớn lên và lập nghiệp với lò gốm ngay tại mảnh …