Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập

(KDPT) – Thủ tướng Chính phủ vừa có Chỉ thị số 14/CT-TTg về đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030. Trong giai đoạn 2011-2020, công tác khuyến học, khuyến tài, …