Hơn 9 triệu lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

(KDPT) – Trong quý I năm 2021, thị trường lao động Việt Nam đã hứng chịu những tác động xấu do sự bùng phát lần thứ 3 của dịch Covid 19. Kết quả điều tra lao động việc làm quý …