Quy trình sản xuất bẩn nhưng vẫn được cấp giấy đủ điều kiện ATVSTP

(KDPT) – Hàng trăm túi thịt vứt ngổn ngang dưới nền gạch ngay cạnh những chậu thịt đã được tẩm ướp để chờ đưa vào lò sấy; công nhân thiếu đồ bảo hộ lao động; mọi hoạt động sơ chế …