Nam Cầu Kiền KCN sinh thái đầu tiên do người Việt đầu tư

(KDPT) – Hơn 13 năm xây dựng và khai thác kinh doanh, khu công nghiệp Nam Cầu Kiền đã thu hút hơn 50 nhà đầu tư trong và ngoài nước. Khu công nghiệp Nam Cầu Kiền đã trở thành khu công nghiệp sinh thái đầu tiên tại Việt Nam, do người Việt Nam làm chủ đầu tư, đã truyền cảm hứng cho các doanh nhân, doanh nghiệp trong cả nước về đầu tư bền vững, phát triển kinh tế gắn chặt với bảo vệ môi trường. Với mục đích mang đến một môi trường đầu tư lý tưởng, các doanh nghiệp phát triển cùng chuỗi liên kết cộng sinh trong mô hình kinh tế tuần hoàn trong KCN. Nam Cầu Kiền đã và đang tiếp tục khẳng định thương hiệu KCN sinh thái đúng nghĩa đầu tiên tại Việt Nam.
PV