Dữ liệu quốc gia về dân cư sẽ được chia sẻ với các dữ liệu chuyên ngành 

(KDPT) – Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam vừa ký quyết định về việc thực hiện kết nối, chia sẻ giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở …